MedSign

Elektroniczny Podpis Pacjenta

Elektroniczny formularz
dla pacjenta
Uzyskaj dostęp do danych pacjenta
jeszcze przed wizytą
medSign
medSign

Jak to działa?

medSign
Krok 01
Pacjent samodzielnie wypełnia ankietę wywiadu medycznego, kwestionariusze zgody na badania oraz dane medyczne.
medSign
Krok 02
Lekarz może konfigurować formularze i udostępniać je pacjentom do samodzielnego wypełnienia za pomocą SMS, e‑mail lub udostępnić na ekranie tabletu.
medSign
Krok 03
Elektroniczny podpis / zgoda na świadczone usługi, za pomocą linka w dowolnym miejscu lub na ekranie urządzenia w gabinecie.

MedSign, elektroniczny podpis pacjenta
stworzony, aby pacjent mógł podpisywać zgody
za pomocą kursora na ekranie telefonu,
tabletu czy komputera.

Podpisanie przez pacjenta zgody na ekranie komputera, telefonu lub tabletu za pomocą kursora jest skuteczne i dopuszczalne dla wykonywania czynności niestwarzających podniesionego ryzyka dla pacjenta. Dokument prywatny sporządzony w formie pisemnej albo elektronicznej stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie.


Pacjent (powyżej 16 roku życia) może wyrazić zgodę w formie ustnej na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych albo przez takie zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się czynnościom proponowanym przez osobę wykonującą zawód medyczny. Czasami zgodę może wyrazić również przedstawiciel ustawowy, opiekun faktyczny lub nawet sąd opiekuńczy albo lekarz może w określonych i uzasadnionych przypadkach wykonać czynności medyczne bez takiej zgody.
Elektroniczny podpis pacjenta

Jak złożyć podpis MedSign?

Elektroniczny podpis pacjenta można złożyć w gabinecie lekarza lub z dowolnego miejsca.
MedSign skraca czas potrzebny na formalności i wydłuża czas trwania specjalistycznej konsultacji.
Złożenie podpisu w gabinecie lekarskim:
medSign

Wybierz lub utwórz
nowy formularz,
nową ankietę zdrowotną.

medSign

Otwórz formularz
na komputerze,
tablecie, telefonie.

medSign

Pacjent składa podpis
za pomocą palca,
kursora myszki, rysiku.

medSign

Zapisz formularz.
Trafia on do
kartoteki pacjenta.

Złożenie podpisu z dowolnego miejsca
Złożenie podpisu z dowolnego miejsca:
medSign
Przygotuj formularz zgody czy ankietę zdrowotną. Możesz skorzystać z gotowych wzorów lub stworzyć go samodzielnie. Pamiętaj, aby zawierał wszystkie wymagane pola.
medSign
Wyślij formularz do pacjenta za pomocą unikalnego linka, SMS lub na tablet w poczekalni.
medSign
Pacjent wypełnia formularz - zastosowane walidacje nie pozwolą przejść dalej bez uzupełnienia wszystkich potrzebnych informacji.
medSign
Pacjent składa podpis.
medSign
Po zapisaniu dokumentu automatycznie generuje się data podpisania dokumentu.
medSign
Dane przesyłane są na serwer. Podpisany formularz wraz z danymi pojawia się w kartotece pacjenta.
medSign
Na urządzeniu pacjenta wygenerowany zostaje pdf.